Badanie zanieczyszczenia gruntu

Badanie zanieczyszczenia gruntu

Przedsiębiorstwa, których działalność może powodować zanieczyszczenie środowiska, mające obowiązek prowadzenie okresowych analiz laboratoryjnych, mogą skorzystać z wiedzy i doświadczenia firmy ze strony labotest.com.pl. Świadczy ona różne usługi podmiotom gospodarczym z całego kraju, wśród których jest między innymi badanie zanieczyszczenia gruntu. Jej testy pozwalają też na ocenę jakości chemicznej, mikrobiologicznej i biochemicznej wód, ścieków, osadów i odpadów, pyłów i gazów. 

Wśród oferty dotyczącej analizy gruntu to akredytowane laboratorium pobiera próbki i przeprowadza badania gleb przeznaczonych:

  • na cele rolnicze,
  • na cele ogrodnicze,
  • do stosowania komunalnych osadów ściekowych,
  • do stosowania gnojowicy,
  • do stosowania pomiotu,

a także gleb zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi i w wyniku działań przemysłowych. Laboratorium pobiera też próbki i bada osady ściekowe, denne przemysłowe do składowania. 


Napisz komentarz

Oceń tą firmę


Skontaktuj się z nami