Zakład Robót Górniczych i Wysokościowych "AMC" • Budownictwo wodne

Zakład Robót Górniczych i Wysokościowych "AMC" • Budownictwo wodne

Firma AMC Zakład Robót Górniczych i Wysokościowych zajmuje się realizacją projektów wykonawczych związanych z szeroko pojętym budownictwem hydrotechnicznym. Oferta umieszczona na jej stronie przedstawia szeroki wachlarz usług. Budownictwo wodne jest działem obejmującym między innymi budowę i remont zbiorników wodnych, wałów przeciwpowodziowych, a także śluz i stopni wodnych.

Przedsiębiorstwo dysponuje dobrze wykwalifikowaną kadrą pracowników oraz specjalistycznym sprzętem. Swoje działania wykonuje zgodnie z wymogami postawionymi przez zleceniodawcę. Oferta kierowana jest głównie do publicznych inwestorów takich jak samorządy, zarządcy obiektów melioracyjnych, jednak z usług mogą skorzystać również prywatni przedsiębiorcy. Firma charakteryzuje się sporym doświadczeniem w prowadzeniu robót budowlanych i warto z niego skorzystać.


Napisz komentarz

Oceń tą firmę


Skontaktuj się z nami